OBOR EKONOMIKA
SPECIALIZACE TRŽNÍ OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ

V této specializaci se nabízí vypracování znaleckých posudků pro stanovení tržní hodnoty podniku bez omezení.

využití :  • prodej a nákup podniku
• řešení vyrovnání podílů společníků
• projekty a analýzy sloučení, rozdělení
  a přeměny   podniku
• navýšení základního jmění vkladem
  hodnoty majetku
• proveditelnost investičních záměrů
• ocenění pro daňové účely
• ocenění majetku pro likvidace a konkurzy
• ocenění pohledávek pro nepeněžité vklady
  a jejich kapitalizace
• ocenění majetku pro účely pojištění
  a náhrady škod
• ocenění e - business

OBOR EKONOMIKA
SPECIALIZACE OCEŃOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

V této specializaci se nabízí vypracování znaleckých posudků pro ocenění všech druhů nemovitostí - budovy všech typů, byty, pozemky, průmyslové objekty a to jednak zjištěním ceny administrativní, podle předpisů MF ČR, tak i stanovením tržní hodnoty.

využití :  • prodej a nákup nemovitostí
• ocenění bankovních zástav
• ocenění pro účely soudních řízení a dědictví
• ocenění pro účely stanovení poplatků
  finančním úřadem
• stanovení tržní hodnoty pro účely
   majetkového   vyrovnání
• investice do nemovitostí
• ocenění majetku pro účely pojištění

OBOR STAVEBNICTVÍ

V tomto oboru se nabízí vypracování znaleckých posudků pro ocenění stavebních prací, zejména pro soudy a státní orgány.

využití :  • stanovení příčin stavebních poruch
• ocenění stavebních prací a dodávek
• posouzení přiměřenosti cen
   stavebních dodávek