ASSETS CONSULTING
je poradenskou a expertní společností.Jedinou a hlavní náplní činnosti společnosti je oceňování majetku našich zákazníků, nezabýváme se zprostředkovatelskými službami, pracujeme podle zásad zákona USA Anti Corruption Act z roku 1997.
Na tomto základě jsme připraveni objektivně a nezávisle, podle nejvyšších mezinárodních standardů, ocenit Váš majetek v  oborech :
Ekonomika - pro odvětví ceny a odhady se specializací oceňovaní podniků
  pro odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí
Stavebnictví - pro odvětví stavební materiál, stavby obytné, stavby průmyslové
  pro stavební odvětví různá, se specializací rozpočty staveb, ceny stavebních dodávek

Odborná úroveň
naší práce je garantována přímou odpovědností znalce oprávněného poskytovat znalecké posudky v příslušném oboru.U složitých expertních posudků je zajištěna i oponentním řízením s dalšími specialisty, aby byla zajištěna vysoká odborná úroveň a objektivita řešení zadaných úkolů.

Za dobu našeho působení na trhu,
od roku 1984, jsme zpracovali řadu odborných posudků jak pro státní orgány, které ve smyslu příslušných předpisů vyžadují vypracování znaleckých posudků výhradně oprávněným znalcem v oboru, tak i pro občany a organizace, které v zadání řešily různorodou problematiku, která tak neustále rozšiřuje naše odborné zkušenosti a zaručuje zadavateli vysokou úroveň zpracování a optimální výsledek.

ASSETS CONSULTING poskytuje své služby 
v  České a Slovenské republice, kde díky znalosti ekonomického a právního prostředí je schopna svým zákazníkům profesionálně  vyjádřit hodnotu oceňovaného majetku  v peněžních jednotkách.